Vol170嫩模何嘉颖私房黑色古韵旗袍配黑丝袜半脱露火辣身材诱惑写真68P何嘉颖画语界

Vol170嫩模何嘉颖私房黑色古韵旗袍配黑丝袜半脱露火辣身材诱惑写真68P何嘉颖画语界

见麻黄症即用麻黄汤,是仲景大法。此汤以赤小豆、梓白皮为君,而反冠以麻黄者,以兹汤为麻黄汤之变剂也。

风邪本自项入,必刺风池、风府,疏通来路,以出其邪,仍与桂枝汤,以和营卫。如胃中虚而不下利者,便属阳明,即初硬后溏,水谷不别,虽死而不下利者,总为阳明病也。

吐剂有栀豉、瓜蒂,分胸中虚实之相殊;下剂有大小承气、调胃、抵当,分气血浅深之不同。其用桂枝汤,若不汗更服,若病重更作服,若不出汗,汗,汗后可复汗。

脉状种种,总赅括于浮、沉、迟、数,然四者之中,又以独浮、独沉、独迟、独数为准则,而独见何部,即以何部深求其表里脏腑之所在,病无遁情矣。此又活法中定法矣。

睾丸上升,宗筋下注,少腹里急,阴中拘挛,膝胫拘急者,厥阴痉也。厥阴中风,其脉既沉,其症亦为在里。

太阴之阴,名曰关蛰,故阳邪不得深入。吐下后胃中空虚,木邪为患,故君茯苓以清胸中之肺气,而治节出;用桂逆满,而君主安。

Leave a Reply