Vol317嫩模夏希子私房浴缸清纯校服真空秀火辣身材完美诱惑写真42P夏希子魅妍社

Vol317嫩模夏希子私房浴缸清纯校服真空秀火辣身材完美诱惑写真42P夏希子魅妍社

凡汗下不解,足冷耳聋,烦闷咳呕,便是发斑之候。 <目录>伤寒证脉药截江网卷之五夫伤寒者,冬时天气严寒,水冰地冻,而成杀厉之气,正乃肾与膀胱坎水用事,体虚触冒之人,中而即病,曰伤寒;不即病者,乃寒毒藏于肌肤。

小便不利者,乃是溺涩之证。恶寒外热,脉微欲绝,干呕,通脉四逆汤。

若先呕后渴,则为欲解,当与之水。 烦渴,小便不利,五苓散。

足阳明太阴,中土也,与冬时无预而亦受伤者,土无定位,无成名,无专气,寄旺于四时,终始于万物,则四时寒热温凉之气皆能伤之也。 方论开在的本槌一伤寒,失于汗下,或因汗下后虚,令人气逆不相接续者,名短气,分虚实治之。

设或当下失下,而变出手足乍冷乍温者,因阳极发厥,即阳证似阴,名阳厥,急当下之。 无热恶寒,发于阴。

汗后七八日不解,表里俱热,时时恶风,大渴,舌干燥而烦者,人参白虎汤主之。 所谓瞑目夜行,无途路而可见矣。

Leave a Reply