Vol777模特熊小诺大理旅拍紫色收身轻透衣配无内肉丝秀翘臀诱惑写真63P熊小诺尤蜜荟

Vol777模特熊小诺大理旅拍紫色收身轻透衣配无内肉丝秀翘臀诱惑写真63P熊小诺尤蜜荟

虽然,此论肛门挟热而肿胀也,其或肠中虚薄不收,则理中汤、钓肠丸、养脏汤辈主治,乌贼骨、木贼草敷之。 天时热气返用,山泽浮云,豪雨溽温。

五之气,阳明燥金用事,土能生金,益肝泻肺。上气者,气逆而上,呼吸喘促,分气紫苏汤、苏子降气汤,或嚼苏合香丸以秘传降气汤气隔者,阴阳不和,中脘窒塞,五膈吐噫,食不能下,五膈宽中散、和剂七气东加木香、气滞者,滞于胸膈则胀满,滞于手足则浮肿,滞于腰间则坠痛。

若见下利,亦必死。 《病机》云∶破伤风者,同伤寒证治,通于表里,分别阴阳。

本宗于此。 又有风温头痛,宜防风散加石膏、干葛。

若欲再传经者,针足阳明,使经不传。若不大痛,为小结胸症,用小陷胸汤以和解,不用下法。

 若初起本不身痛,因发汗后反见身痛,此误汗亡阳身痛也,黄建中汤。此药具七情、六欲、四气,无使五脏偏胜,及不动于营卫。

Leave a Reply