182nn

182nn

贫者无力买参,用黄二两代之金银花、蒲公英各一两,天花粉、白芥子各五钱、白芍、通草各三钱,木通、附子各一蛇床子、楝树根各三钱,生甘草一钱。淋加滑石、茯苓。

今人用以砑纸谓之砑蠃,大者曰珂,亦名马轲螺。代赭石五枚红,醋淬,朱砂五分,砒霜一豆大,同以纸包七重,打湿煨干,入麝少许,驴蹄(细切)一两炒,荞麦面一两,白盐五钱,草乌四钱(去皮)。

故《本经》有辟恶气,杀鬼精物,去三虫蛊毒诸治也。昔武胜军宋仲孚患此二十年,用此法二年,目明如故。

遇瘟疫时症,取无根井华水服之(即平旦井中取起第一汲之水),视病患之老幼强苍术八两(米泔浸透陈壁土炒),半夏(姜汁制)、柴胡、黄芩、浓朴(姜汁炒)、广皮、枳实(炒)、羌活、苏叶、木通各四两,山楂(炒)、莱菔子(炒)各六两。治病与防风通圣同。

其治跌扑损伤,单用酒服,取醉,醉醒其骨自续,每用不过分许,不可多服,虽不伤耗元气,而力能走散阴血。一方治小儿恶口疮。

一名鱼发明诸鱼皆用翅尾游行,惟鲚不劳翅尾,逐队齐行,故以命名。风挛拘急,偏枯,取肉炙熟贴之。

Leave a Reply