NO334奈奈Fox超高清写真套图50P奈奈Fox秀人网

NO334奈奈Fox超高清写真套图50P奈奈Fox秀人网

有不必动而得者,感其热气即病也,益元散。惟郁极暴伸,势必肆行横决,不循常道。

 午前阳升之时服之,数帖而愈。痰在头,偏头风,雷头风,头眩。

痰涎随风火上壅,浊阴干于清阳也,故头风眩晕者多痰涎。 若误作中风、中气,而以驱风行气之药治之,其死可立而待。

如气而壅盛作胀,所谓脾气实则腹胀,胃气实则胀也。问∶此证既兼内伤,何得数为汗、下,罔顾虚虚耶?

又治姚公六十有七,头面赤肿而痛,耳前后肿尤甚,胸中烦闷,嗌咽不利,身半已下寒,足胫尤甚,脉浮数,按之弦细,刺肿处五十余痛止。 或口眼斜,四肢瘫痪,或半身不遂,或口噤舌强,喑不能言。

经云∶督脉之别,名曰长强,别走太阳,实则脊强,取之所别也。又牙槽风溃后,肿硬不消,出臭血而不出脓者,名牙疳。

Leave a Reply