No4505女神杨晨晨Yome私房脱黑色皮衣露性感内衣秀惹火身材诱惑写真70P杨晨晨秀人网

No4505女神杨晨晨Yome私房脱黑色皮衣露性感内衣秀惹火身材诱惑写真70P杨晨晨秀人网

轻曰、热结膀胱,其人如狂,此畜血症也,治以抵当汤或桃仁承气汤。 按∶棋者,牙棋子。

若饮水过多,水气泛溢而喘,必心下怔忡,治宜行水。 交会者,即《内经》卫气并居,营气相合,如弦与矢相接之时也。

血下血者,不可汗也。又使吹去细末,此于《葛氏方》∶咀者,皆应细切。

谓邪气内藏心肺,肺气不得下通而金水断源,心阴不能下降而木火沸腾,所以不必再引厥气上逆而可知阴气孤绝矣,不必再引肺素有热而可知阳气独发矣。有汗而渴属阳明,白虎汤加人参,便实者宜下之。

 令如膏凡用桂、浓朴、杜仲、秦皮、木兰辈,皆削去上虚软甲错皮,取里有味者称之。内容:《葛氏方》治服药过剂及中毒,多烦闷欲死方∶刮东壁土,少少以水三升饮之。

 人身离火实根于坎之真阳,故人或思虑劳倦则离火不足,离火不足,必至肾阳亦不足,肾阳不足则火失其原而无以消阴翳,由是水泛土湿而成中满泻痢之证。夫精充则能生气,气足则能化精,精气两相眷恋,方为平人。

Leave a Reply